State University of Applied Sciences – Senate

Senate of the State University of Applied Sciences in Racibórz

 (2020-2024)

dr Paweł Strózik – Rector

Representatives of academic teachers holding at least the doctoral degree:

dr inż. Tomasz Czyszpak
dr Beata Fedyn
dr inż. arch. Jarosław Figaszewski
dr inż. Małgorzata Kuchta
dr hab. Piotr Olender
dr Justyna Pietrzykowska
dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak
dr Marek Sroka
dr Daniel Vogel
dr Zbigniew Wieczorek

Representatives of academic teachers not holding the doctoral degree and staff not being academic teachers:

mgr Katarzyna Chłosta
mgr inż. Krzysztof Fedyn
mgr Agnieszka Hajduczek
mgr Katarzyna Kasowska
mgr inż. Anna Sterańczak

Representatives of students:

Jakub Kwiatkowski
Julita Siudmak
Justyna Tomczak
Paweł Uliczka